Φόρμα αποδοχής

Βάσει των όρων του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η ρητή σας συγκατάθεση και αποδοχή του δώρου και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και η δήλωση ηλικίας άνω των 18 ετών. 

Παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε το δώρο. 

Ευχαριστούμε!